Skip to main content

Mag ik tijdens de voorstelling beeld- of geluidsopnames maken?

Je bent nu bij:

Er mogen geen beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt tijdens voorstellingen. In sommige gevallen is dit, bijvoorbeeld tijdens het slotapplaus, wel toegestaan. In dergelijke gevallen wordt dit duidelijk voorafgaande aan de voorstelling aangegeven.