Skip to main content

Hoe kunnen we helpen?

Mag ik tijdens de voorstelling beeld- of geluidsopnames maken?

Je bent nu bij:

Er mogen geen beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt tijdens voorstellingen. In sommige gevallen is dit, bijvoorbeeld tijdens het slotapplaus, wel toegestaan. In dergelijke gevallen wordt dit duidelijk voorafgaande aan de voorstelling aangegeven.

Vorige Hoe lang is de pauze en wat is de eindtijd?
Table of Contents