Skip to main content

Wat zijn de huisregels?

Je bent nu bij:

Toegang tot Theater Kees
• Om Theater Kees te kunnen bezoeken dient de bezoeker in het bezit te zijn van een op dat moment geldig toegangsbewijs.
• Geen toegang voor personen die zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs zijn.
• Bij toegangscontrole dient te worden meegewerkt. Er kan verzocht worden de inhoud van bagage of kleding te controleren.
• Voor voorstellingen bij Theater Kees geldt geen minimumleeftijd, tenzij anders vermeld op de desbetreffende programmapagina op onze website. Bezoekers jonger dan 12 jaar dienen wel begeleid te worden door een volwassene (18+).
• Op verzoek dient een identiteitsbewijs te kunnen worden getoond.
• Wij behouden ons het recht voor iedereen met aanstootgevende klederdracht en/of kleding van welke aard dan ook de toegang te weigeren.
• Bij het niet opvolgen van de huisregels kan de toegang tot ons theater worden ontzegd.

Aansprakelijkheid
• Met het betreden van het gebouw geeft de bezoeker aan op de hoogte te zijn van deze huisregels.
• Theater Kees is niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de bezoekers.

Gedrag en respect
• In Theater Kees hebben wij respect voor bezoekers, artiesten, het gebouw, de omgeving en onszelf.
• Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel en/of beveiliging op.
• Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd: hiermee bedoelen we racistische, fascistische, seksistische, beledigende, discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld.
• Houd rekening met mindervalide bezoekers.
• Zorg bij vertrek voor zo min mogelijk geluidsoverlast en laat geen rommel achter op straat.

Dit mag niet
• Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Verstrekken van alcohol aan minderjarige bezoekers is niet toegestaan. Nuttigen, of genuttigd hebben, van alcohol door minderjarigen is niet toegestaan.
• Roken (alsmede e-roken) is binnen niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties mee naar binnen te nemen.
• Flyeren, posters ophangen en stickers opplakken, zonder nadrukkelijke toestemming, is niet toegestaan.
• Fotograferen, film- en/of muziekopnames maken, zonder nadrukkelijke toestemming, is niet toegestaan.

Garderobe
• Theater Kees beschikt over een gratis garderobe.
• We adviseren waardevolle spullen niet onbeheerd achter te laten.