Aanmelden

Tijd om het Vriendenboekje in te vullen...

Aanmelden als Vriend van Kees

Doorlopende SEPA machtiging

Incassant Theatergroep Koperen Kees
Adres Kampstuk 23
Postcode 6852 AC
Plaats Huissen
Land Nederland
Incassant ID NL73ZZZ091395290000
Kenmerk machtiging Wordt voor de eerste incasso apart verstrekt aan donateur
Reden betaling Jaarlijkse donatie
Bedrag € 50,-

Rekeninghouder


Toestemming en terugboeken

Met deze machtiging geef je toestemming aan Theatergroep Koperen Kees om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om € 50,- van jouw rekening af te schrijven wegens jouw donateurschap, en toestemming aan jouw bank om het bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Theatergroep Koperen Kees. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

Let op: Hiermee wordt de betaalverplichting niet ongedaan gemaakt; dit kan uitsluitend door het inschrijfverzoek in te trekken. Na aanvang van het donateurschap kan een verzoek tot uitschrijving worden ingediend en hieraan zijn wettelijke termijnen en financiële consequenties verbonden.